Vi bygger bro

Alle skift kræver særlig opmærksomhed. Derfor brobygger vi med alle vi modtager og afgiver til/fra. Dagplejen er en fast samarbejdspartner i Kongelyset. Vi har rytmik sammen og dagplejere er altid velkommen på besøg.

Fra Vuggestue til børnehave

Cirka 2 måneder for børnehavestart, indkaldes forældre til et brobygningsmøde med både børnehave og vuggestue. Det er ofte et stort skridt fra vuggestuens trygge rammer til børnehaven. På mødet vil vi forventningsafstemme og fortælle om alt det nye.

Fra Børnehave til Skole

Et år før jeres barn starter i skole, vil de i august måned starte i det vi kalder skoleugler. Skoleugler har skoleforberedende aktiviteter på programmet tirsdag, onsdag og torsdag helt ind til maj måned. Alle nye skoleugleforældre vil blive indkaldt til et møde i efteråret. Vi brobygger med Antvorskov skole, som hører til vores distrikt. Her vil der gennem året være aktiviteter for alle skoleugler.

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com