Sproget er i fokus

Sprogpakken er baseret på den nyeste forskningsbaseret viden om børns sprog og sproglige udvikling i dagtilbudsalderen. I projektet er der blive udviklet og formidlet metoder og redskaber, som pædagogerne kan anvende til at identificere børn med sproglige forsinkelser og til, at styrke det daglige arbejde med at stimulere børns sproglige udvikling.

Metoderne vil være samtaler i hverdagen, dialogisk læsning samt tematisk sprogarbejde.

Der er en række baggrundsfaktorer, der ser ud til at have betydning for barnets sproglige udvikling, mens andre faktorer omvendt ikke ser ud til at spille nogen rolle. En af de faktorer der har stor betydning for barnets sproglige udvikling, er højtlæsning i hjemmet.