Pædagogstuderende i kongelyset

For os er det et privilege, at være medvirkende til at uddanne vores fremtidige kollegaer. Vi sætter krav om faglighed og en nysgerrighed i læringsrummet. Vi er klar over, at man som studerende skal tilegne og danne sin faglighed samt at denne skal afprøves i praktikkerne.

Vi har på hjemmesiden beskrevet de 3 praktikker individuelt.