Om KFUM's Sociale arbejde

KFUM's Sociale Arbejde (grundlagt i 1918) og Ungdommens Vel (grundlagt 1906) er pr. 1. januar 2014 fusioneret til èn landsorganisation med navnet KFUM`s Sociale Arbejde.

KFUM`s Sociale Arbejde er en af Danmarks største diakonale og sociale organisationer.

Hovedformålet med KFUM's Sociale Arbejde, er på den danske folkekirkes grund, at yde en diakonal og social indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker.
Formålet søges opfyldt gennem oprettelse og drift af institutioner, gennem projekter og gennem konsulentarbejde.