Bestyrelsen i Kongelyset

Bestyrelsen har ansvaret for, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift - herunder driftsoverenskomst med Slagelse Kommune.

Bestyrelsen består af:

Karen Bitsch, formand
Karin Ø. Petersen, udpeget af KFUM & K
Gitte S. Petersen, udpeget af KFUM & K
Susanne Nykjær Keinicke, forælder
Jeppe Thygesen, forælder
Line Christensen, forælder
Anders Malik Larsen, forælder
Fadime Sahin, medarbejderrepræsentant
Sanjeewani Larsen, afd. leder
Karina Stegmann, souschef
Steven Walsh, leder